head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 7:57 PM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำติชม การจัดการเรียนการสอน

ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำติชม การจัดการเรียนการสอน

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

การเรียนการสอน ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ ติชม การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินต่างๆของโรงเรียน ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางโรงเรียนเป็นอย่างดีค่ะ

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

 

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์