head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2024 11:43 AM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์

ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์

อัพเดทวันที่ 22 ตุลาคม 2020

ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิกับการเรียนการสอนและให้ห้องเรียนเป็นที่ ที่หน้าเรียนร่มเย็นเหมาะสมกับการเรียนการสอน

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์