head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 5 ตุลาคม 2023 7:17 AM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ยากไร้ ปีการศึกษา 2563

เข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ยากไร้ ปีการศึกษา 2563

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ นำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา จำนวน 3 คน เข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ยากไร้ ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านคา

มอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์