head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2024 8:22 PM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะครูโรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครูโรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ต้อนรับท่าน ผอ.จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ และคณะครูโรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ขอบพระคุณที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเล็กๆของเราด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ต้อนรับท่าน ผอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์