head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 20 มิถุนายน 2022 2:02 PM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านพุคาย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านพุคาย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรม

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดยท่าน ผอ.เกศรา จันทวัง และคณะครู โรงเรียนบ้านพุคาย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรม ขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์