head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 7:29 PM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านพุคาย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านพุคาย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรม

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดยท่าน ผอ.เกศรา จันทวัง และคณะครู โรงเรียนบ้านพุคาย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรม ขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์