head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 22 ตุลาคม 2021 5:06 AM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » นานาสาระ » ค่าเงิน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP

ค่าเงิน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP

อัพเดทวันที่ 13 ตุลาคม 2021

ค่าเงิน เนื่องจาก GDP ใช้ราคาตลาดในการประเมินสินค้าและบริการ จึงไม่รวมมูลค่าของกิจกรรมเกือบทั้งหมดที่ดำเนินการนอกตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GDP ได้พลาดมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตในครัวเรือน GDP ไม่รวมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลองนึกภาพว่า รัฐบาลยกเลิกการควบคุมสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถผลิตสินค้าและบริการ โดยไม่คำนึงถึงมลพิษที่เกิดขึ้น

ในกรณีนี้ GDP จะเพิ่มขึ้น แต่สวัสดิการมีแนวโน้มลดลง การเสื่อมสภาพของคุณภาพอากาศและน้ำ เพราะมีมากกว่าผลประโยชน์ด้านสวัสดิการจากการผลิตที่มากขึ้น เพราะ GDP ยังไม่เกี่ยวข้องกับรายได้และการกระจาย GDP ต่อคน มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยเฉลี่ยของแต่ละคน แต่หลังจากคำนวณจำนวนเงินเฉลี่ยนั้นมีความแตกต่างอย่างมากในรายได้ส่วนบุคคล

ค่าเงิน

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีส่วนใหญ่ไม่ใช่ในทุกกรณี GDP เป็นเครื่องบ่งชี้สวัสดิภาพทางเศรษฐกิจที่ดี แนวคิดของ GDP มาจากหลักการที่ว่า การแลกเปลี่ยนทำให้เกิดความมั่งคั่ง เงื่อนไขพื้นฐานของหลักการนี้หนึ่งคือ การแลกเปลี่ยนจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจ อีกประการหนึ่งคือ การแลกเปลี่ยนต้องไม่ขัดขวางบุคคลที่สาม

ประการที่สามคือ การแลกเปลี่ยนจะต้องเกิดขึ้นจริงระหว่าง 2 เจ้าของทรัพย์สินที่ชัดเจน หากสมมติว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขทั้งสามนี้ ความถูกต้องของมูลค่า GDP ที่ได้รับอาจลดลงอย่างมาก หรือข้อมูล GDP จะมีข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น GDP ของการทำธุรกรรมภาคบังคับ GDP ของการขัดขวางผู้อื่น GDP ที่สร้างขึ้นโดยการส่งออก GDP ที่เกิดจากการลงทุน GDP ที่เกิดจากการบริโภคจะส่งผลต่อการสะสม GDP ทั้งหมดที่มีประสิทธิผล

การเปรียบเทียบระบบบัญชีแห่งชาติ โดยนำหลักการบัญชีพื้นฐาน เนื้อหาและวิธีการของระบบบัญชีแห่งชาติของสหประชาชาติมาใช้ในปี 2536 ดังนั้นข้อมูล GDP จึงสามารถเปรียบเทียบได้ในระดับสากล ข้อมูลย้อนหลังของ GDP รายไตรมาสได้รับการแก้ไขหลังจากดำเนินการสำรวจสำมะโนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเปลี่ยนวิธีการคำนวณและมาตรฐานการจำแนกประเภท

ดังนั้นอนุกรมเวลา GDP รายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 1992 จึงเปรียบเทียบกันได้ ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ GDP เพราะในประเทศสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศ การเพิ่มรายได้ประชาชาติ รวมถึงอำนาจการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ในกรณีนี้ธนาคารกลางของประเทศ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและกำหนดปริมาณเงิน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินของประเทศ ในทางกลับกันหาก GDP ของประเทศมีการเติบโตติดลบ จะแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะถดถอยและกำลังการบริโภคลดลง

ในเวลานี้ธนาคารกลางของประเทศอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกครั้ง การลดลงของอัตราดอกเบี้ยและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะลดความน่าดึงดูดของค่าเงินของประเทศ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง จะส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศ

ในขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำ จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศลดลง ตัวอย่างเช่น จากปี 1995 ถึงปี 1999 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ GDP ในสหรัฐอเมริกาต่อปีอยู่ที่ 4.1 เปอร์เซ็นต์ ในบรรดา 11 ประเทศในยุโรป ยกเว้นไอร์แลนด์ 9.0 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศหลักๆ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนีและอิตาลีสูงกว่า

อัตราเป็นเพียง 2.2 เปอร์เซ็นต์ 1.5 เปอร์เซ็นต์และ 1.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าระดับสหรัฐอเมริกามาก เพราะส่งผลให้ ค่าเงิน อ่อนค่าลง ซึ่งอ่อนค่าลง 30 เปอร์เซ็นต์ในเวลาไม่ถึง 2 ปี แต่ในความเป็นจริง ความแตกต่างของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบมากมายต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ประการแรก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงของประเทศหมายความว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นและระดับอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มการนำเข้าของประเทศ เพราะจะนำไปสู่การขาดดุลบัญชี ซึ่งจะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศลดลง ประการที่สอง หากเศรษฐกิจของประเทศมุ่งเน้นการส่งออก และการเติบโตทางเศรษฐกิจคือ การผลิตสินค้าส่งออกมากขึ้น

การส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะช่วยชดเชยการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ควรลดแรงกดดันต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศที่ลดลง ประการที่สาม อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงของประเทศหมายความว่า ผลิตภาพแรงงานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต้นทุนจะลดลง ดังนั้นการปรับปรุงสถานการณ์แข่งขันของผลิตภัณฑ์ของประเทศ จึงเอื้อต่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและยับยั้งการนำเข้าสินค้า

อ่านต่อได้ที่>>> ยา การป้องกันไวรัสและการบำบัดด้วยยาพ่นแบบฝอยละออง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์