head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 19 เมษายน 2021 10:47 AM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ รวบรวมข้อมูลของนักเรียนใน โรงเรียนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ มีจำนวนนักเรียนชายเท่าไหร่นักเรียนหญิงเท่าไหร่เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4151
อบ.2
1341
อบ.3
4261
รวม อบ.
96153
ป.1
4481
ป.2
4591
ป.3
2461
ป.4
2351
ป.5
37101
ป.6
75121
รวมทั้งหมด
3134659
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์