head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 12:14 AM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ รวบรวมข้อมูลของนักเรียนใน โรงเรียนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ มีจำนวนนักเรียนชายเท่าไหร่นักเรียนหญิงเท่าไหร่เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4 1 5 1
อบ.2
1 3 4 1
อบ.3
4 2 6 1
รวม อบ.
9 6 15 3
ป.1
4 4 8 1
ป.2
4 5 9 1
ป.3
2 4 6 1
ป.4
2 3 5 1
ป.5
3 7 10 1
ป.6
7 5 12 1
รวมทั้งหมด
31 34 65 9
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์